http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Religieuze Misleiding in de Eindtijd

08 september 2015Douglas S. Winnail

Toen de discipelen van Jezus Hem vroegen: "… En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?"  En Jezus antwoordde: "… Pas op dat niemand u misleidt".

Verder Lezen...

Het Bevorderen van het Kwade, .....het Afkeuren van het Goede!

08 september 2015Douglas S. Winnail

President Barack Obama verklaarde de maand juni 2009 in de Verenigde Staten als de lesbische, homofiele, biseksuele en transseksuele parademaand, en door dit te doen zijn hoop uit te drukken dat Amerikanen deze seksuele geneigdheden zullen zien als normaal en aanvaardbaar gedrag!

Verder Lezen...

De Laatste Kruistocht?

08 september 2015Douglas S. Winnail

Eeuwen van oorlog en bloedvergieten hebben de confrontaties tussen de traditioneel christelijke naties van Europa en de moslimnaties van het Midden-Oosten en Noord-Afrika gemarkeerd. Ofschoon internationale leiders in de recente tientallen jaren grote inspanningen hebben geleverd om betere relaties tot stand te brengen tussen landen, die het bloed van Abraham delen, bestaan er nog steeds wrijvingen - die elk moment kunnen exploderen.

Verder Lezen...

Het Vinden van de Tien "Verloren" Stammen van Israël

08 september 2015Douglas S. Winnail

Het mysterie van de verloren tien stammen van Israël heeft de mensen eeuwenlang geïntrigeerd.

Wie zijn zij?

Waar zijn zij?

Verder Lezen...

Amerikaanse Zeepoorten in Gevaar!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Eén van de grootste profetische beloften, die God aan Abraham maakte was: "… Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in het bezit hebben" (Genesis 22:17). Deze zelfde belofte werd aan Rebecca herhaald, toen zij instemde om met Abrahams zoon Izak te trouwen: "… en laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poort van zijn vijanden" (Genesis 24:60).

Verder Lezen...

De "Petrus" Misleiding

08 september 2015Douglas S. Winnail

In juni 2006 herinnerde paus Benedictus XVI een menigte van 50.000 mensen op het Sint-Pietersplein er aan, dat het fundament van zijn gezag, de rots is waarop Jezus de katholieke kerk stichtte - die rots was de apostel Petrus.

Verder Lezen...

Geestelijke Blindheid Voorspeld

08 september 2015Douglas S. Winnail

  • Waarom is de Bijbel tegenwoordig voor zoveel mensen een mysterie?
  • Waarom ontwikkelen traditionele Christenen, die dezelfde Bijbel lezen zoveel verschillende denkbeelden over leerstellingen?
  • Waarom zijn predikanten niet in staat om te prediken wat de Bijbel duidelijk verklaart?
  • Waarom verschilt het moderne christendom zo opvallend van apostolisch christendom?

Verder Lezen...

Het Beest Begint Zich Te Roeren!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Bijbelprofetieën hebben lang geleden voorspeld dat de wereld vlak voor de terugkomst van Jezus Christus naar de aarde getuige zal zijn van de herleving van een Europese macht, met wortels die teruggaan tot het oude Romeinse Rijk. (Daniël 2:28, 40-45)

Verder Lezen...

God, Religie en de Europese Unie

08 september 2015Douglas S. Winnail

Machtige krachten werken samen in de hoop om binnen een decennium een Europese, politieke eenwording te bereiken. Duitsland zal deze inspanningen aanvoeren tijdens haar termijn van zes maanden van roerganger van de Europese Unie, in de eerste helft van 2007. Ook het Vaticaan doet haar gewicht en invloed gelden in de poging om de landen van Europa in een nauwere unie te brengen.

Verder Lezen...

Spotters in de Laatste Dagen!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Meer mensen belijden het christendom dan enig andere religie. Meer dan twee miljard mensen, die nu leven, zeggen dat zij geloven dat Jezus Christus naar deze aarde kwam als de Zoon van God om te worden gekruisigd voor de zonden van de wereld en dat Hij werd begraven, uit de doden opstond en ten hemel opvoer.

Verder Lezen...
^