http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

WEES OPLETTEND!

Douglas S. Winnail

Eén van de ernstige aspecten van het menselijk bestaan is dat belangrijke lessen uit de geschiedenis in de wind worden geslagen of spoedig vergeten worden. Als gevolg hiervan worden fouten uit het verleden herhaald en wel door personen die er niet in slagen om van de geschiedenis te leren. Het verhaal van Gods kerk is geen uitzondering.

Verder Lezen...

FRANCISCUS I: De Laatste Paus?

Douglas S. Winnail

Toen de ogen van de wereld op de voormalige Jorge Mario Bergoglio vielen, vroegen sommigen zich af of hij de geprofeteerde laatste rooms-katholieke paus zou zijn, voordat Jezus Christus terugkeert. Anderen stellen echter een fundamenteler vraag: is hij werkelijk de opvolger van de apostel Petrus?

Verder Lezen...

Veelzeggende tendensen in "Israëlitische landen"

Douglas S. Winnail

  • Wat zal de toekomst brengen voor de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en de andere Engelssprekende landen van Britse afkomst - de zogenoemde 'Angelsaksische' landen van de wereld?
  • En wat brengt de toekomst voor het land Israël in het Midden-Oosten?

Verder Lezen...

Het ter ziele gaan van de Westerse Wereld

Douglas S. Winnail

Een paar eeuwen lang hebben landen in Europa en Noord-Amerika de wereld gedomineerd en hun christelijke cultuur naar de wereld geëxporteerd. Maar in de afgelopen jaren - en in deze 21ste eeuw versneld - zijn deze eens machtige landen begonnen van binnenuit af te brokkelen!

Verder Lezen...

De grote opstand tegen God

John H. Ogwyn (1949–2005)

Bijbelprofetie somt talloze tekenen op, die zullen voorafgaan aan de tweede komst van Jezus Christus, maar de apostel Paulus noemt specifiek twee belangrijke gebeurtenissen, die vlak vóór de terugkeer van Christus zullen plaatsvinden.

Verder Lezen...

Als landen God minachten!

Douglas S. Winnail

Wij zijn getuige van een groeiende en toenemende strijdlustige anti-God-van-de-Bijbel beweging in landen die eerder verklaarden christelijk te zijn - en die eens de God van de Bijbel erkenden als de bron van hun zegeningen. Veel progressieve denkers zien deze seculiere beweging als verlicht, modern en bevrijdend - als een denkbeeld, waarvoor de tijd eindelijk is gekomen.

Verder Lezen...

Als leiders de verkeerde weg opgaan!

Douglas S. Winnail

  • Wat gebeurt er met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië?

Deze twee naties, samen met hun Angelsaksische neven, hebben de wereld de afgelopen 200-400 jaar gedomineerd. Deze naties zijn nu echter:

  • moreel gedegenereerd,
  • politiek verdeeld,
  • religieus verward en
  • in grote financiële problemen.

Verder Lezen...

Hongersnood en voedseltekorten in het vooruitzicht!

Douglas S. Winnail

Nieuwsberichten van over de hele wereld melden dat een record aan hittegolven, ernstige droogte, overstromingen en voortdurend geweld de oogsten in normaal productieve gebieden van de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika en Rusland ernstig hebben verminderd.

Verder Lezen...
^