http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Schuld, Ongehoorzaamheid en het ter ziele gaan van Naties

Douglas S. Winnail

Twee van de machtigste en invloedrijkste landen in de geschiedenis van de wereld - Groot-Brittannië en de Verenigde Staten - staan aan de rand van een economische ineenstorting, een nationaal ter ziele gaan. Deze onheilspellende omstandigheden zijn het gevolg van het verlies van financiële discipline, voortgebracht door moreel verval.

Verder Lezen...

De Misleide Herders van de Religies

Douglas S. Winnail

Geloof het of niet, sommige van de sterkste profetische aanklachten, die in de Bijbel gevonden worden, zijn gericht aan de religieuze leiders in de eindtijd van de Israëlitische landen - inclusief niet alleen de Joden van het tegenwoordige land Israël, maar ook de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en andere noordwest Europese landen, die beweren christen te zijn.

Verder Lezen...

Het strafbaar stellen van het Christendom

Douglas S. Winnail

Kunt u geloven dat in de Verenigde Staten - die in haar eed van trouw verklaart één natie onder God te zijn en op haar munten verkondigt wij vertrouwen op God - inwoners rechtszaken en gevangenisstraf tegemoet kunnen zien voor het aanhalen van de Bijbel of de belijdenis in Bijbelse leerstellingen te geloven?

Verder Lezen...

De dochter van Babylon?

Douglas S. Winnail

Voor degenen, die ogen hebben om te zien, komt de ware betekenis van de zogenaamde mysterieuze profetieën in de boeken Jesaja en Openbaring duidelijk in beeld - ondanks de wijdverspreide inspanningen om de ware bedoeling van de Bijbel te verbergen. Gebeurtenissen die nu het nieuws maken, samen met het verslag van de geschiedenis, laten duidelijk zien dat vele, lang overdachte Bijbelse profetieën tot leven komen, vlak voor uw ogen!

Verder Lezen...

Oceanen in Gevaar!

Douglas S. Winnail

Lang geleden waarschuwde de God van de Bijbel dat menselijke onachtzaamheid voor de natuurwetten, die de ecosystemen van de aarde regelen, zou resulteren in catastrofale schade op wereldschaal. Die oude profetieën komen nu tot leven in wetenschappelijke bevindingen en nieuwsverslagen! Wij moeten ons bewust zijn van wat er in de oceanen van de wereld gebeurt en van wat oude Bijbelprofetieën lang geleden hebben voorspeld - en wat de toekomst inhoudt.

Verder Lezen...

Vergeten Lessen!

Douglas S. Winnail

Voor veel mensen is het Oude Testament alleen maar dat - oud, ouderwets en van weinig of geen betekenis voor onze huidige samenleving. Vanwege dit misleidende en verkeerd geïnformeerde perspectief worden belangrijke lessen, die in de Bijbel werden opgetekend en werden gestaafd door historische feiten, over het hoofd gezien, genegeerd en vergeten!

Verder Lezen...

De stille terugkeer van Duitsland

Douglas S. Winnail

Tweemaal in de afgelopen eeuw lieten Duitse pogingen om Europa te domineren door militaire middelen het continent bedekt met bloed bevlekte ruïnes achter. In de laatste tientallen jaren is Duitsland opnieuw - stil en gestaag - begonnen om een dominante rol in te nemen in Europa: economisch, politiek en zelfs militair.

Verder Lezen...

Het einde van het tijdperk

Douglas S. Winnail

  • Begrijpt u de ernstige betekenis van gebeurtenissen, die tegenwoordig voorpaginanieuws zijn?

Helaas hebben de moderne seculiere media geen idee van de juiste betekenis van de gebeurtenissen die zij verslaan.

Verder Lezen...

Ondergang van de goden

Douglas S. Winnail

De ondergang der goden - aangekondigd als Götterdämmerung in de opera, gecomponeerd door Richard Wagner - is een middeleeuws verhaal uit de heidense Noorse mythologie. Het beschrijft een serie natuurrampen en een grote strijd die eindigt met de dood van verschillende goden en het einde van de wereld - waarna de aarde weer herboren wordt.

Verder Lezen...

Op komst: Een "Verenigde Staten van Europa"

Douglas S. Winnail

De snelgroeiende financiële crisis die zich verspreidt over de landen van de Europese Unie doet een toenemende vraag ontstaan voor het in het leven roepen van een reële federale regering voor Europa - een Verenigde Staten van Europa!

Verder Lezen...
^