http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Vergeten Lessen!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Voor veel mensen is het Oude Testament alleen maar dat - oud, ouderwets en van weinig of geen betekenis voor onze huidige samenleving. Vanwege dit misleidende en verkeerd geïnformeerde perspectief worden belangrijke lessen, die in de Bijbel werden opgetekend en werden gestaafd door historische feiten, over het hoofd gezien, genegeerd en vergeten!

Verder Lezen...

Oceanen in Gevaar!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Lang geleden waarschuwde de God van de Bijbel dat menselijke onachtzaamheid voor de natuurwetten, die de ecosystemen van de aarde regelen, zou resulteren in catastrofale schade op wereldschaal. Die oude profetieën komen nu tot leven in wetenschappelijke bevindingen en nieuwsverslagen! Wij moeten ons bewust zijn van wat er in de oceanen van de wereld gebeurt en van wat oude Bijbelprofetieën lang geleden hebben voorspeld - en wat de toekomst inhoudt.

Verder Lezen...

De dochter van Babylon?

08 september 2015Douglas S. Winnail

Voor degenen, die ogen hebben om te zien, komt de ware betekenis van de zogenaamde mysterieuze profetieën in de boeken Jesaja en Openbaring duidelijk in beeld - ondanks de wijdverspreide inspanningen om de ware bedoeling van de Bijbel te verbergen. Gebeurtenissen die nu het nieuws maken, samen met het verslag van de geschiedenis, laten duidelijk zien dat vele, lang overdachte Bijbelse profetieën tot leven komen, vlak voor uw ogen!

Verder Lezen...

Het strafbaar stellen van het Christendom

08 september 2015Douglas S. Winnail

Kunt u geloven dat in de Verenigde Staten - die in haar eed van trouw verklaart één natie onder God te zijn en op haar munten verkondigt wij vertrouwen op God - inwoners rechtszaken en gevangenisstraf tegemoet kunnen zien voor het aanhalen van de Bijbel of de belijdenis in Bijbelse leerstellingen te geloven?

Verder Lezen...

De Misleide Herders van de Religies

08 september 2015Douglas S. Winnail

Geloof het of niet, sommige van de sterkste profetische aanklachten, die in de Bijbel gevonden worden, zijn gericht aan de religieuze leiders in de eindtijd van de Israëlitische landen - inclusief niet alleen de Joden van het tegenwoordige land Israël, maar ook de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en andere noordwest Europese landen, die beweren christen te zijn.

Verder Lezen...

Schuld, Ongehoorzaamheid en het ter ziele gaan van Naties

08 september 2015Douglas S. Winnail

Twee van de machtigste en invloedrijkste landen in de geschiedenis van de wereld - Groot-Brittannië en de Verenigde Staten - staan aan de rand van een economische ineenstorting, een nationaal ter ziele gaan. Deze onheilspellende omstandigheden zijn het gevolg van het verlies van financiële discipline, voortgebracht door moreel verval.

Verder Lezen...

Terugkeer, Rebellie en Rome

08 september 2015Douglas S. Winnail

"Eén van de meest belangrijke ontwikkelingen sinds de Reformatie" werd het genoemd in de woorden van het Londense dagblad de Daily Telegraph (24 oktober 2009). Paus Benedictus XVI liet een kerkelijke bom vallen op de traditionele christelijke wereld door Anglicanorum Coetibus te bevestigen en een ongelooflijk nieuw plan aan te kondigen.

Verder Lezen...

Religieuze Misleiding in de Eindtijd

08 september 2015Douglas S. Winnail

Toen de discipelen van Jezus Hem vroegen: "… En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?"  En Jezus antwoordde: "… Pas op dat niemand u misleidt".

Verder Lezen...

Het Bevorderen van het Kwade, .....het Afkeuren van het Goede!

08 september 2015Douglas S. Winnail

President Barack Obama verklaarde de maand juni 2009 in de Verenigde Staten als de lesbische, homofiele, biseksuele en transseksuele parademaand, en door dit te doen zijn hoop uit te drukken dat Amerikanen deze seksuele geneigdheden zullen zien als normaal en aanvaardbaar gedrag!

Verder Lezen...

De Laatste Kruistocht?

08 september 2015Douglas S. Winnail

Eeuwen van oorlog en bloedvergieten hebben de confrontaties tussen de traditioneel christelijke naties van Europa en de moslimnaties van het Midden-Oosten en Noord-Afrika gemarkeerd. Ofschoon internationale leiders in de recente tientallen jaren grote inspanningen hebben geleverd om betere relaties tot stand te brengen tussen landen, die het bloed van Abraham delen, bestaan er nog steeds wrijvingen - die elk moment kunnen exploderen.

Verder Lezen...
^