http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

IS ABORTUS MOORD?

04 september 2015Fred Dattalo

Het hooggerechtshof weigerde hen als legale personen te erkennen. Van toen af hadden zij geen rechten of bescherming door de grondwet meer. Zij werden beschouwd als ondergeschikte mensen ... slechts een ruwe kopie van het menselijk wezen ... moreel en mentaal lager dan welk dier ook. Zij werden vergeleken met parasieten, die opgeruimd konden worden.

Verder Lezen...

HOE HEBBEN WIJ DE BIJBEL GEKREGEN?

04 september 2015John H. Ogwyn (1949–2005)

De Bijbel is uniek. Weinig mensen hebben hem gelezen, maar de meeste mensen hebben er een mening over. De Bijbel beweert van zichzelf dat het Gods onfeilbare, gezaghebbende openbaring is aan de mensheid. Het beweert waarheid te openbaren, dat op geen enkele andere manier gekend kan worden.

Verder Lezen...

RICHTLIJNEN VOOR BIJBELSTUDIE

04 september 2015Douglas S. Winnail

Het bestuderen van uw Bijbel houdt veel meer in dan alleen het onwillekeurig lezen van een incidenteel hoofdstuk uit de Psalmen of Spreuken of het overdenken van een stichtelijke passage uit één van de evangeliën.

Verder Lezen...

IS de Hebreeuwse Kalender GODS Kalender?

04 september 2015John H. Ogwyn (1949–2005)

Sinds 1986 (na de dood van de heer H.W. Armstrong) is de kalender een terugkerende bron van dogmatische controverse in de Kerk van God geweest. Vele artikelen en studies hebben verschillende methoden van berekening van de data van de jaarlijkse feesten voorgesteld, en tenminste een half dozijn verschillende kalenders en berekeningen zijn aangeboden.

Verder Lezen...

GELOOF en Goddelijk BEROUW

04 september 2015John H. Ogwyn (1949–2005)

Belangrijke sleutels om uw leven te veranderen

  • Hoe kon een onbetrouwbare, samenzwerende onderkruiper, toepasselijk "Jakob" genaamd, veranderd worden in een 'prins met God' - en een andere naam "Israël" gegeven worden?
  • Wat bracht vrouwen zoals Ruth en Rachab ertoe zo'n totale ommekeer te maken in hun persoonlijke levens?

Verder Lezen...

GEPASTE KLEDING: Onze Christelijke verantwoordelijkheid

04 september 2015Rod McNair

Waarom zouden wij over zoiets als kleding spreken als het onze houding, hart en degelijkheid is, waar wij ons op moeten richten?

Bovendien moeten wij niet alleen op uiterlijk oordelen, nietwaar?

Verder Lezen...

Wij moeten Christus-gezind zijn; niet dubbelhartig!

04 september 2015Roderick C. Meredith (1930-2017)

Vele jaren geleden zag ik een film die het dubbelleven van de hoofdpersoon toonde. Deze persoon ging van tijd tot tijd naar de kerk en vervulde verschillende rituelen voor zijn religie om zijn familie en gezin tevreden te stellen. In feite was hij een gevaarlijke gangster, die - zonder enig bezwaar - zijn vijanden doodde, verminkte en martelde.

Verder Lezen...

Onze Christelijke Prioriteiten

04 september 2015Richard H. Sedliacik (1934-2010)

Juiste prioriteiten stellen is belangrijk voor ons succes als christenen; toch zijn zelfs sommige zeer vurige christenen verrast door wat de Bijbel echt onderwijst over dit onderwerp.

Verder Lezen...

Van het Pascha naar het Pinksterfeest: Lessen voor de Christelijke reis

04 september 2015John H. Ogwyn (1949–2005)

De eerste twee van de drie Feestseizoenen die God aan Zijn volk gaf zijn op een speciale manier verbonden. Het Pinksterfeest is het enige Feest dat niet op een specifieke dag van de maand wordt gevierd. Integendeel, de datum kan slechts berekend worden door te tellen vanaf de dag van het beweegoffer van de eerste garf - de eerste dag van de week, die valt binnen de dagen van Ongezuurde Broden.

Verder Lezen...

Wat Gebeurt er als U Sterft?

04 september 2015Richard F. Ames

Wij zijn allen benieuwd naar het leven na de dood.

  • Zullen wij eenvoudig voor altijd ophouden te bestaan?
  • Zullen wij de eeuwigheid doorbrengen in een met wolken gevulde hemel of in een brandende hel?

Verder Lezen...
^