http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Wat Betekent het om Geroepen te Zijn door God?

04 september 2015Douglas S. Winnail

In dit artikel zullen wij onderzoeken wat de Bijbel onthult over geroepen worden. Wij zullen ontdekken wat het inhoudt om geroepen te zijn en waarom het zo'n unieke kans is. Ook zullen wij leren waarom het essentieel is om te begrijpen wat de Bijbel laat zien over dit belangrijke onderwerp.

Verder Lezen...

Omgangsvormen

04 september 2015Douglas S. Winnail

Wij leven in een tijd waarin fatsoensnormen en wat maatschappelijk acceptabel is een opvallende verandering hebben ondergaan. Het werd als bijzondere slechte smaak beschouwd als een man ongeschoren in het openbaar verscheen of een pet in een restaurant of bij iemand thuis op had. Men droeg geen haveloze of gescheurde kleding, tenzij men extreem arm was.

Verder Lezen...

HEEFT JEZUS - DE WET- AFGESCHAFT?

04 september 2015Douglas S. Winnail

Aan vele oprechte Christenen wordt gezegd dat de wetten van God in het Oude Testament - over de Sabbat, de Heilige Dagen, rein en onrein voedsel en het betalen van tienden - afgeschaft zijn en niet langer van toepassing zijn voor nieuwtestamentische christenen. Zogenaamd, omdat deze oude wetten aan het kruis genageld werden door het offer van Jezus Christus.

Verder Lezen...

Bijzonder WERELD-NIEUWS

04 september 2015Douglas S. Winnail

De dreigende, door de Verenigde Staten geleide invasie van Irak heeft onverwachte, dramatische en ongelofelijke ontwikkelingen in Europa teweeggebracht. Het besluit van Frankrijk, Duitsland en België om zich actief te verzetten tegen de door Amerika geleide inspanningen werd openlijk door acht Europese naties aangevochten; hiermee valt de droom uiteen van Europa om met één stem te spreken in de buitenlandse politiek...

Verder Lezen...

Nieuws uit Indonesië II

04 september 2015Mr. Tyler en Mr. Moses

De heren Bruce Tyler (Australië) en Rajan Moses (Maleisië) hebben een bezoek gebracht aan een kleine geïsoleerde groep enthousiaste Indonesiërs, die zeer dankbaar waren voor de komst van deze twee dienaren van God die tijd met hun doorbrachten.

Verder Lezen...

BEHOORT U TIENDEN TE BETALEN?

04 september 2015Roderick C. Meredith (1930-2017)

Wist u dat de Schepper een financiële wet heeft ingesteld, die ook tegenwoordig van toepassing is op ware christenen? En dat de almachtige God degenen die gewillig zijn om deze wet in geloof te gehoorzamen zal zegenen?

Verder Lezen...

IS ABORTUS MOORD?

04 september 2015Fred Dattalo

Het hooggerechtshof weigerde hen als legale personen te erkennen. Van toen af hadden zij geen rechten of bescherming door de grondwet meer. Zij werden beschouwd als ondergeschikte mensen ... slechts een ruwe kopie van het menselijk wezen ... moreel en mentaal lager dan welk dier ook. Zij werden vergeleken met parasieten, die opgeruimd konden worden.

Verder Lezen...

HOE HEBBEN WIJ DE BIJBEL GEKREGEN?

04 september 2015John H. Ogwyn (1949–2005)

De Bijbel is uniek. Weinig mensen hebben hem gelezen, maar de meeste mensen hebben er een mening over. De Bijbel beweert van zichzelf dat het Gods onfeilbare, gezaghebbende openbaring is aan de mensheid. Het beweert waarheid te openbaren, dat op geen enkele andere manier gekend kan worden.

Verder Lezen...

RICHTLIJNEN VOOR BIJBELSTUDIE

04 september 2015Douglas S. Winnail

Het bestuderen van uw Bijbel houdt veel meer in dan alleen het onwillekeurig lezen van een incidenteel hoofdstuk uit de Psalmen of Spreuken of het overdenken van een stichtelijke passage uit één van de evangeliën.

Verder Lezen...

IS de Hebreeuwse Kalender GODS Kalender?

04 september 2015John H. Ogwyn (1949–2005)

Sinds 1986 (na de dood van de heer H.W. Armstrong) is de kalender een terugkerende bron van dogmatische controverse in de Kerk van God geweest. Vele artikelen en studies hebben verschillende methoden van berekening van de data van de jaarlijkse feesten voorgesteld, en tenminste een half dozijn verschillende kalenders en berekeningen zijn aangeboden.

Verder Lezen...
^