http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Hoe het christendom de wereld veranderde

30 januari 2017Douglas S. Winnail

In het jaar 31 n. Chr. richtte Jezus Christus Zijn Kerk op, die Zijn leringen en Zijn boodschap van het komende Koninkrijk van God aan de wereld moest brengen (Mattheüs 28:19-20). Zij die deel uitmaakten van deze beweging begon men “christenen” te noemen (Handelingen 11:26). Het duurde echter niet lang tot dat geloof op bepaalde puntenbehoorlijk begon af te wijken van de leringen van Jezus (Judas 3). De religie die zich uit deze afwijking ontwikkelde – waarbij sommige van de Bijbelse leringen en praktijken van Jezus werden vermengd met leringen en praktijken van buiten de Bijbel – kreeg uiteindelijk de macht en het gezag van Rome en het openbare etiket christendom.

Verder Lezen...

De Almachtige God beheer(s)t het weer!

12 januari 2017Roderick C. Meredith (1930-2017)

Nu onze wereld steeds meer onbeheersbaar lijkt te worden, kunnen wij ons niet langer permitteren de waarheid te negeren! Want de Almachtige God – de Schepper van hemel en aarde en alle dingen – tracht onze aandacht te trekken! Hij laat ons weten, door indrukwekkende weerrampen, aardbevingen en wereldgebeurtenissen, dat Hij de touwtjes in handen heeft!

Verder Lezen...

De Suezcrisis: 60 jaar later

12 januari 2017John Meakin

Het Suezkanaal werd in 1869 voltooid door de Fransen. Het verbindt de Middellandse Zee met de Rode Zee en was bedoeld als vervanging van de lange reis van de scheepvaart om Afrika heen. De beroemde waterweg werd beheerd en onderhouden door de in Frankrijk gevestigde Suez Canal Company, met Engeland als toezichthoudende aandeelhouder, en werd van groot strategisch belang voor allen die het gebruikten.

Verder Lezen...

Erken de oorzaak van problemen

12 januari 2017Roderick C. Meredith (1930-2017)

Meestal is onze westerse maatschappij bereid het feit te erkennen dat er veel “problemen” zijn: geweld in de grote steden, opstandige jongeren, gebroken gezinnen en verwarde kinderen. Maar normaliter schieten we tekort in het vinden van de werkelijke oorzaak van een probleem, zodat we tot een wezenlijke oplossing kunnen komen. In plaats daarvan is onze moderne aanpak van problemen te proberen de symptomen te bestrijden – zonder ooit maar naar de echte oorzaak te zoeken. Zo hebben bijvoorbeeld veel onderzoekers ontdekt dat miljoenen mensen in zogenaamde achterstandsgebieden van de wereld vaak immuun lijken voor moderne ziekten als kanker, hoge bloeddruk en diabetes. Hele samenlevingen op sommige eilanden in de Grote Oceaan, mensen die in de Hunzavallei in Azië en elders wonen blijken zeer zelden problemen met kanker, diabetes enz. te hebben. Maar wanneer er moderne verkopers en voedselleveranciers het gebied in komen met ijs, soft drinks en andere lekkernijen, begint het aantal gevallen van deze ziekten plotseling te exploderen! Denk hierover na!

Verder Lezen...

Het einde van de wereld?

12 januari 2017Richard F. Ames

Een generatie geleden vreesden de wetenschapsmensen voor afkoeling van de aarde [Eng.: global cooling] en het einde van de beschaving in een grote nieuwe ijstijd. Nu zijn de klimaatangsten verschoven naar opwarming van de aarde [Eng.: global warming]. Velen van u hebben een hevige natuurgebeurtenis beleefd zoals een aardbeving of een orkaan, of leven zelfs nu in een gebied waarover de deskundigen zeggen dat the Big One [d.i. dé grote aardbeving of orkaan] spoedig verwoesting voor miljoenen mensen kan brengen. Sommigen van u die dit lezen zijn opgegroeid tijdens de jaren van de Koude Oorlog, toen Mutual Assured Destruction [wederzijds verzekerde vernietiging”] de angst was – men vreesde dat de enorme nucleaire arsenalen van de Verenigde Staten en de Sovjet- Unie de wereld in feite niet veilig hielden, maar een of andere gek ertoe zouden verleiden een planetaire kosmocide te veroorzaken.

Verder Lezen...

Van aangezicht tot aangezicht

10 november 2016Bob Rodzaj

Het steeds toenemende gebruik van apparatuur voor sociaal netwerken en allerlei elektronische apparaten blijft zorgen baren; niet wat betreft hoeveel we met elkaar communiceren, maar over de manier waarop we met elkaar communiceren, en hoe onze gekozen vormen van communicatie de kwaliteit van onze relaties kan verminderen.

Verder Lezen...

De Normandische apocalyps

10 november 2016Simon. R.D. Roberts

Bijna duizend jaar geleden veranderde een meedogenloze en gewelddadige invasie de loop van de Britse geschiedenis. Dit leidde tot jaren van barbaarse onderwerping en kolonisatie die sommigen hebben vergeleken met een apocalyps . William, hertog van Normandië, geloofde dat hij recht had op de Engelse troon, en veroorzaakte in een poging om die troon veilig te stellen “de opening van een monumentale breuklijn in de continuïteit van onze geschiedenis”, schrijft historicus Simon Schama in zijn boek A History of Britain: At the Edge of the World? 3000 BC-AD 1603 [Een geschiedenis van Brittannië: Aan de rand van de wereld? 3000 v. Chr.-1603 n. Chr.] (p. 66).

Verder Lezen...

Hoe je in alles kunt slagen.

10 november 2016Jonathan McNair

Mijn herinneringen aan het leven als kind zijn een beetje wazig, maar ik herinner mij vaag dat mijn ouders veel nadruk legden op succes. Op een dag verwijderden ze alle meubels met scherpe kantjes die mij in de weg stonden, tilden me op mijn voeten, en praatten vriendelijk op mij in toen ik door de kamer wankelde. Beetje bij beetje, dag na dag, hebben ze me helpen slagen in de moeilijke kunst van het lopen op twee mollige voetjes, en het duurde niet lang of ik werd een volwaardige tweevoeter.

Verder Lezen...

Op wie zou Jezus stemmen om president van Amerika te worden?

04 oktober 2016Roderick C. Meredith (1930-2017)

Wie kan de Verenigde Staten uit het moeras van zijn neergaande moraal, zijn onzekere economie en de toenemende maatschappelijke spanningen trekken. Nu ’s werelds supermacht zich opmaakt een president te kiezen, kunnen we onszelf de volgende vragen stellen: Hoe zou onze Verlosser hiermee omgaan? Hoe moeten trouwe Christenen hiermee omgaan? En hoe moeten wij naar het verkiezingsproces kijken?

Verder Lezen...

Zeven sleutels tot gemoedsrust

16 september 2016Richard F. Ames

Miljoenen, zo niet miljarden mensen verkeren onder zo’n stress dat zij angsten ervaren, fobieën hebben en depressief zijn. Zij voelen zich ellendig en ongelukkig. Zij ervaren geen gemoedsrust. Hoe zit het met u?

Verder Lezen...
^