http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Leef de Weg!

28 juni 2017Gerald Weston

Trouwe lezers van de Wereld van de Morgen hebben de “Personals” [persoonlijke berichten] van hoofdredacteur dr. Roderick C. Meredith gelezen en zijn ermee vertrouwd geraakt. Helaas is dr. Meredith, die bijna 87 jaar oud is, gediagnosticeerd met een vergevorderd stadium van kanker, en lijken zijn dagen nog heel beperkt in aantal te zijn. Het doet mij verdriet u hierover te informeren, omdat ik dr. Meredith al heb gekend vanaf het moment dat ik als eerstejaars student zijn Bijbelklas aan het Ambassador College in 1965 heb gevolgd. Hij heeft mij als zijn aangewezen opvolger  gevraagd om dit ‘persoonlijk bericht’ te schrijven en hem van die taak te ontlasten.

Verder Lezen...

Waarom kinderen de verkeerde weg opgaan

28 juni 2017Gerald Weston

Goedbedoelende en liefdevolle ouders worstelen ermee en vragen zich af waarom hun kinderen een verkeerde weg inslaan. Sommigen raken door schuldgevoelens overmand en hebben het gevoel dat ze gefaald hebben. Anderen kunnen niet toegeven dat ze zelf misschien iets verkeerd hebben gedaan, wijten het aan groepsdruk  de scholen, of dat hun kinderen verkeerde vrienden hebben gekregen. Niemand met gezond verstand kan de groepsdruk en de invloed van het hedendaagse seculiere onderwijs ontkennen. Dit zijn belangrijke uitdagingen voor elke ouder, maar hoe komt het dat sommige ouders succesvoller zijn in het opvoeden van hun kinderen dan anderen? Komt het neer op geluk? Op hoe de dobbelsteen rolt?

Verder Lezen...

Overdenkingen over een waterfontein

28 juni 2017J. Davy Crockett, III

Toen ik in 1954 het provinciale gerechtsgebouw in de kleine zuidelijke stad waar ik opgroeide binnenging, was dit een bijzondere dag voor mij, omdat ik op 14-jarige leeftijd examen ging afleggen om mijn rijbewijs te halen. Terwijl ik mijn beurt afwachtte, liep ik rond in het oude gebouw met zijn hoge plafonds en krakende vloeren. Dit was de tijd van het door rassenscheiding verdeelde zuiden. In een nis zag ik twee identieke waterfonteinen naast elkaar. Een teken boven de ene [fontein] zei “Alleen voor blanken”. Het andere zei “Gekleurden”. Het raakte mij dat ik in een gebouw was waar rechtvaardigheid voor de wet verondersteld werd op voet van gelijkheid te  worden toegepast, maar voor mij bevond zich een sterk voorbeeld van een duidelijk onderscheid tussen mensen – gebaseerd op ras – in iets zo fundamenteel als een drinkfontein. Mijn bewustzijn van de grote onrechtvaardige tweedeling werd die dag aangescherpt.

Verder Lezen...

De unieke rol van Europa in de geschiedenis

25 mei 2017Douglas S. Winnail

In een voorgaand artikel in deze serie, zagen we hoe God bij talrijke gelegenheden op indrukwekkende wijze ingreep om de loop van de geschiedenis te leiden. We zagen hoe Hij Europa behoedde en voorbereidde om een unieke rol op het wereldtoneel te spelen (“Europe, Christianity & God’s Plan” [Europa, christendom & Gods plan], Tomorrow’s World, januari-februari 2017). En we zagen hoe Zijn interventie de weg bereidde voor de sociale en religieuze invloeden die onze wereld tot op deze huidige dag vorm hebben gegeven. Op kritieke keerpunten die de toekomstige richting van de wereldgeschiedenis bepaalden, werden de Perzen, de Moslims en de Mongolen verhinderd Europa te veroveren en hun religieuze culturen over het continent te verspreiden. Weinigen begrijpen vandaag de dag echter waarom de volkeren van Europa beschermd werden tegen deze buitenlandse veroveraars. En nog minder mensen herkennen hoe God het overblijfsel van het ware christendom bewaarde dat verspreid was onder andere, elkaar beconcurrerende versies van christendom die worstelden om het Europese continent te domineren. Tot dusver is Europa inderdaad een belangrijk toneel geweest waar God bezig was Zijn plan op aarde uit te werken.

Verder Lezen...

Zijn Millennials werkelijk zo slecht?

25 mei 2017Jonathan McNair

Heeft u al gehoord over de Millennials? Zo niet, dan zult u misschien schrikken. Volgens Time magazine zijn zij narcistisch , geobsedeerd door roem, egoïstisch, lui en onverantwoordelijk (Time, “Millennials: The Me Me Me Generation” [Millennials: De ik, ik, ik-generatie], 20 mei 2013). Daarbij zijn zij minder religieus en minder geneigd de Bijbel te lezen of te vertrouwen dan andere generaties (Christianity Today, “Gleanings” [“Aren lezen”], 16 mei 2016). Sociale critici beweren dat ouders en leerkrachten Millennials hebben aangemoedigd hun gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen, hen bedelvend onder betekenisloze beloningen voor hun betrokkenheid. Naar alle waarschijnlijkheid zijn zij gedoemd te mislukken, nadelig bedeeld, een generatie zonder hoop. En het beangstigende is dat u of iemand die u kent misschien een Millennial is!

Verder Lezen...

De waarheid over oudtestamentische oorlogvoering

25 mei 2017John H. Ogwyn (1949–2005)

Waarom vermeldt het oudtestamentische verslag zo veel strijd en geweld? Het staat buiten kijf dat sommige van de grootste geloofshelden ‒ zoals Jozua en koning David ‒ tevens mannen waren van grote militaire expertise. Maar hoe is dit te rijmen met de nieuwtestamentische leer dat christenen hun vijanden moeten liefhebben en geweld moeten mijden?

 

Verder Lezen...

Doorslaggevende veranderingen vóór de deur

14 april 2017Roderick C. Meredith (1930-2017)

Uw leven zal binnen enkele jaren absoluut op zijn kop gezet worden. Dit artikel legt uit hoe en waarom!

Werkelijk onthutsende veranderingen staan voor de deur voor onze wereld  – in het bijzonder voor de Amerikaanse volkeren en die van Britse afkomst. Moge God ieder van u die dit leest helpen te ontwaken! Na zo’n 65 jaar in Gods Werk, moet ik u deze ernstige waarschuwing geven nu ik het nog kan.

Verder Lezen...

Hebben dinosauriërs God gedood?

14 april 2017Gerald Weston

Stephen Spielbergs Jurassic Park was een groot kassucces toen de film uitkwam in 1993, en de recordopbrengst leverende vertoning van zijn opvolger in 2015, Jurassic World, liet zien dat de aantrekkingskracht van het onderwerp niet was verminderd. Dinosauriërs intrigeren ons al lang en sinds de eerste botten werden opgegraven hebben we ons over ze verbaasd.

Verder Lezen...

De nederigheid van Michael Faraday

14 april 2017Adam J. West

Op 25 augustus 1867 overleed Michael Faraday, FRS (Lid van de Royal Society [de nationale academie voor wetenschap in het Verenigd Koninkrijk]) op de leeftijd van 75 jaar. In zijn kielzog vinden we de schitterende ontdekkingen die hij nagelaten heeft voor de wetenschappelijke gemeenschap en de wereld, de vrucht van zijn genialiteit en toewijding.

Verder Lezen...

Europa, christendom & Gods plan

14 april 2017Douglas S. Winnail

Veel mensen nemen aan dat de opkomst en ondergang van naties en de grote gebeurtenissen in de geschiedenis eenvoudig een kwestie van toeval ‒ van geluk hebben – zijn, terwijl sommigen geestloze historische patronen en ontwikkelingen aan het werk zien. Maar anderen zien een “grootse bedoeling … alsof er een plan was” – vooral in het ontstaan van Europa, de opkomst en mondiale verspreiding van het traditionele christendom, en de invloed van de westerse beschaving op de wereld (The Miracle of Freedom: Seven Tipping Points That Saved the World [Het mirakel van vrijheid: Zeven keerpunten die de wereld hebben gered], Stewart & Stewart, p. vi). Weinigen begrijpen vandaag dat God een plan heeft (Psalm 33:10-11) en dat Hij de loop van de geschiedenis stuurt door op belangrijke momenten in de geschiedenis van de menselijke beschaving koningen af te zetten en koningen aan te stellen (Daniël 2:21). In dit artikel zullen we kijken naar een reeks ingewikkelde en onwaarschijnlijke gebeurtenissen die de weg hebben gebaand voor de opkomst van Europa en de verspreiding van historisch christelijk denken en de waarden ervan over de hele wereld.

Verder Lezen...
^