http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

EEN GRUWEL VOOR GOD?

04 september 2015LCG Redactie

Door de hele Bijbel heen vinden wij bepaalde activiteiten en praktijken, die in de ogen van onze Schepper afgekeurd worden als "gruwelen".

Verder Lezen...

NAAR WIE LUISTERT U?

04 september 2015LCG Redactie

Tegenwoordig beweren letterlijk honderden groepen de echte opvolger te zijn van de Wereldwijde Kerk van God onder de Hr. Herbert W. Armstrong. Jezus Christus zei, dat Hij Zijn Kerk zou bouwen en dat zij nooit zou uitsterven (Mattheüs 16:18). Omdat Gods Woord niet gebroken kan worden, weten wij dat Hij nog steeds Zijn Kerk leidt.

Verder Lezen...

LIEFDE EN BESTUUR

04 september 2015Wyatt Ciesielka

Het evangelie van Johannes openbaart een kenmerk, dat een sleutel is waardoor Christenen herkend kunnen worden. Jezus zei aan Zijn discipelen: "Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt" (Johannes 13:35). Liefde - uitgaande bezorgdheid voor anderen - is de kern van onze Christelijke overtuiging.

Verder Lezen...

BEPROEVINGEN EN TESTEN: Zeven lessen uit het boek JOB

04 september 2015John H. Ogwyn (1949–2005)

  • Waar was u toen u op 11 september 2001 het tragische nieuws hoorde?
Ik was op weg naar Abilene, Texas en kort na het verlaten van ons huis ving ik de eerste berichten op van het nieuws op mijn autoradio. Gedurende de voorbijgaande uren tijdens mijn lange reis liet ik de radio in mijn auto aan en luisterde naar de zich ontvouwende verschrikking.

Verder Lezen...

Gods Heilige Geest Verandert Uw leven!

04 september 2015John H. Ogwyn (1949–2005)

Veel mensen zijn zeer verward over Gods Heilige Geest. Zij begrijpen niet alleen wat het is; zij hebben er geen enkele idee van wat het in hun leven moet doen of waar zij het voor nodig hebben.

  • Hoe staat het met u?
  • Weet u werkelijk het antwoord op deze vragen?

Verder Lezen...

HET "ONZE VADER" - Een ontwerp gebed

04 september 2015Dexter B. Wakefield

Vele nieuwe gelovigen vragen, "hoe bid ik op de juiste manier tot God"? Dat is een redelijke vraag - zelfs de discipelen van Jezus vroegen Hem, "Heere, leer ons bidden". (Lukas 11:1) Als antwoord gaf Christus wat genoemd kan worden, een voorbeeld gebed - het zogenoemde "Onze Vader", in Matteüs 6:9-13 en Lukas 11:1-4.

Verder Lezen...

Waardig is het Lam

04 september 2015Richard F. Ames

Wij leven in één van de meest spannende tijdperken van de menselijke geschiedenis. Waarom? Omdat wij het "einde van de Wereld" naderen of het "einde van het tijdperk", waar de discipelen van Jezus naar verwezen. (Mattheüs 24:3) God heeft een meesterplan gehad sinds "vóór de grondlegging van de wereld" (1 Petrus 1:20).

Verder Lezen...

De voetwassing

04 september 2015Dexter B. Wakefield

Alle gedoopte leden zullen het Pascha van jaar tot jaar vieren op de avond van de 14e dag van de eerst maand van Gods Kalender. En wij zullen het doen op dezelfde tijd en op dezelfde manier zoals het in Gods Kerk in de 1ste eeuw n. Chr. werd gedaan.

Verder Lezen...

PSALM 51: Van zonde naar vergeving - Na bekering!

04 september 2015Wyatt Ciesielka

De meesten van ons zijn bekend met Handelingen 2:38, waar staat opgetekend wat de Apostel Petrus zei: "En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen".

Verder Lezen...

HET OPOFFEREN VAN HET HEDEN VOOR DE TOEKOMST

24 augustus 2015Bob League (1932-2015)

Toen aan de oud senator Hubert Humphrey (V.S.) door zijn artsen werd verteld dat hij terminaal kanker had, zei hij dat het de ergste dag van zijn leven was. Hij schreef een artikel in Het Beste, waarin hij twee diepgaande verklaringen opschreef, die ik niet vergeten ben. Hij zei, "het is niet wat je in het leven verloren hebt, het is wat je over hebt, wat telt". Hij merkte ook op, "hoe lang moet een persoon leven? Ik weet het niet.

Verder Lezen...
^