http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Verdrukking in het vooruitzicht!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Voor velen in Noord-Amerika, West-Europa en enkele andere ontwikkelde gebieden in de wereld is het leven nooit beter geweest. Er zijn banen beschikbaar, lonen zijn hoog, er is genoeg voedsel, veiligheid en sociale voorzieningen zijn voldoende en er is genoeg tijd voor vrijetijdsbesteding. Onder de oppervlakte en aan de randen van deze luchtbellen van voorspoed bereiden krachtige machten echter een uitbarsting voor.

Verder Lezen...

Globalisering van HEBZUCHT

08 september 2015Douglas S. Winnail

Vele Bijbelprofetieën beschrijven specifieke gebeurtenissen die op het wereldtoneel zullen verschijnen naarmate het einde van het tijdperk nadert - de periode net voordat Jezus Christus naar deze aarde terugkeert om Gods Koninkrijk te vestigen.

Verder Lezen...

Een Ander Evangelie?

08 september 2015Douglas S. Winnail

Tegenwoordig nemen velen aan dat het Evangelie slechts over Jezus gaat - dat Hij ons liefheeft en voor ons stierf en dat degenen die hun hart aan Hem geven naar de hemel zullen gaan. Dit goede nieuws wordt beschouwd als de kern van het christendom. Toch is dit niet hetzelfde Evangelie, dat wij Jezus zien prediken in de Bijbel.

Verder Lezen...

Ramp na Ramp!

08 september 2015Douglas S. Winnail

In de laatste tientallen jaren is de wereld getuige van een ongekende serie rampzalige gebeurtenissen! Velen beginnen zich af te vragen: Waarom vinden deze gebeurtenissen plaats? Op 11 september 2001 kwam op het wereldtoneel een nieuw tijdperk van wereldterrorisme tot uitbarsting toen zich Moslim noemende Jihadstrijders de voornaamste symbolen van de westerse macht aanvielen - het World Trade Centrum en het Pentagon.

Verder Lezen...

Op komst: Een honger naar... het Woord van God!

08 september 2015Douglas S. Winnail

God inspireerde de profeet Amos om op te tekenen: "Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen" (Amos 8:11-12).

Verder Lezen...

De Terugkeer van Duitsland op het Wereldtoneel!

08 september 2015Douglas S. Winnail

In de laatste 20 jaar hebben indrukwekkende veranderingen over Europa gewoed. De Berlijnse Muur, die Oost- en West-Duitsland verdeelde, werd neergehaald. De Sovjet-Unie brak in stukken en er kwam een einde aan de Koude Oorlog. Dit maakte het mogelijk dat de twee Duitslanden werden herenigd om een grootmacht van 80 miljoen mensen te worden in het hart van Europa.

Verder Lezen...

Waarschuwingen Genegeerd

08 september 2015Douglas S. Winnail

De christelijke wereld is selectief in hetgeen zij gelooft van de Bijbel. De Heilige Schrift verklaart, dat "… God … liefde [is]" (1 Johannes 4:8) en dat een liefhebbende God Zijn Zoon zond om te sterven voor de zonden van de wereld (Johannes 3:16). Jezus leerde dat wij God, onze naasten en zelfs onze vijanden moeten liefhebben. (Mattheüs 5:44; 22:36-40)

Verder Lezen...

TWEE PUNTEN OVER HET OFFER VAN CHRISTUS

08 september 2015Dexter B. Wakefield

Destijds in 1969 schreef Joe Namath, quarterback van de New York Jets een autobiografie getiteld "I can't wait until tomorrow .....Cause I get better-looking every day" [Ik kan niet wachten tot morgen ... Want ik zie er iedere dag beter uit]. Kennelijk beviel Broadway Joe wat hij iedere morgen in de spiegel zag.

Verder Lezen...

Maak het beste van de voorbereidingsdag!

08 september 2015Dexter B. Wakefield

Stelt U zich een straaljager voor die op een vliegdekschip landt op zee. Een F-16 daalt in een steile hoek met gierende motoren, uitgetrokken landingsgestel, remkleppen neer en een staarthaak die erachter sleept. Dan slaat het met een klap op het vliegdekschip - wat piloten - een gecontroleerde neerstorting noemen.

Verder Lezen...

Jezus Christus Was de God van het Oude Testament!

08 september 2015Roderick C. Meredith (1930-2017)

  • Gaf God de Vader het oude Israël verouderde instructies die Jezus Christus moest veranderen?
  • Of werden de oude Israëlieten geleid door dezelfde Persoonlijkheid, die als Jezus Christus werd geboren?

Verder Lezen...
^